اجرای بتن اکسپوز

توضیحات

اجرای پنل های بتن اکسپوز نما به صورت 4 روش اجرا می گردد که به شرح ذیل می باشد. روش جوشی (Fix Method): در این روش شاسی کشی نما به تناسب ابعاد پنل های مورد استفاده انجام میگیرد؛ سپس پنل ها از طریق پلیت ها به شاسی متصل می شوند. روش دوغابی (Wet Method): در این روش اسکوپ هایی در بتن در نظر گرفته می شود که پس از ریختن دوغاب اسکوپ ها در گیر شده و پنل ها مستحکم می شوند. روش ترکیبی (Combined Method): در این روش علاوه اسکوپ، پلیت هم در بتن در نظر گرفته می شود و در پروسه نصب، پس از اتصال پلیت ها به شاسی با استفاده از اسکوپ و ریختن دوغابی پنل ها به سازه متصل می شوند. روش پیچی (Hang Method): در این روش نصب، از طریق محل بولت های روی پنل و یا پیج های کار گذاشته شده در پشت پنل، اتصال به شاسی با استفاده از پیچ و مهره برقرار می شوند

کاتالوگ بتن اکسپوز را دانلود کنید:

ویژگی‌ها

  • مقاوم در برابر فشار
  • مقاوم در برابر سایش
  • مقاوم در برابر ضربه
  • مقاوم در برابر شکست
  • مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی
  • ابعاد دلخواه و سفارشی
  • رنگ سفارشی
  • ضخامت های مختلف ( 2 تا 7 سانت)
  • امکان ایجاد سطح نهایی دلخواه (خش دار، حبابدار، صاف، طرح خاص و…)

روش اجرا

اجرای پنل های بتن اکسپوز نما به صورت 4 روش اجرا می گردد که به شرح ذیل می باشد.

روش جوشی (Fix Method):
در این روش شاسی کشی نما به تناسب ابعاد پنل های مورد استفاده انجام میگیرد؛ سپس پنل ها از طریق پلیت ها به شاسی متصل می شوند.

روش دوغابی (Wet Method):
در این روش اسکوپ هایی در بتن در نظر گرفته می شود که پس از ریختن دوغاب اسکوپ ها در گیر شده و پنل ها مستحکم می شوند.

روش ترکیبی (Combined Method):
در این روش علاوه اسکوپ، پلیت هم در بتن در نظر گرفته می شود و در پروسه نصب، پس از اتصال پلیت ها به شاسی با استفاده از اسکوپ و ریختن دوغابی پنل ها به سازه متصل می شوند.

روش پیچی (Hang Method):
در این روش نصب، از طریق محل بولت های روی پنل و یا پیج های کار گذاشته شده در پشت پنل، اتصال به شاسی با استفاده از پیچ و مهره برقرار می شوند