درباره پروژه

مرکز تحقیقات خودرو شرکت سایپا – بتن اکسپوز در ابعاد سفارشی و سطح حبابدار

موقعیتتهران جاده شهید لشگری
کاربریصنعتی
سایز تایلسفارشی